Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Ministerstwa Zdrowia.

   Na zebranych tu kartach prezentujemy założenia, plany, sposoby i terminy realizacji poszczególnych działań, a także inne informacje przydatne adresatom projektu oraz odbiorcom z rozmaitych środowisk społecznych i zawodowych.